1394/10/13 - 1400/01/01

اطلاعیه سوم دومین همایش نظام پیشنهادهای شبکه بانکی

دبیرخانه مرکزی

«اطلاعیه»

موضوع : آغاز زمان ارسال مقالات جهت دومین همایش نظام پیشنهادهای شبکه بانکی کشور

از: مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

به: کلیه واحدها

     

با سلام؛

       با احترام؛ پیرو اطلاعیه شماره 164460/94 مورخ 30/8/94 در خصوص "دعوت از همکاران جهت مشارکت در دومین همایش نظام پیشنهادهای شبکه بانکی کشور"، به اطلاع می رساند؛ همکاران محترم می توانند از تاریخ 15 دی ماه سال جاری نسبت به ارسال مقالات خود در محورهای تعیین شده و از طریق سایت اینترنتی همایش به نشانی www.irbssc.ir اقدام نمایند. آخرین مهلت ارسال مقالات، پایان روز چهارشنبه 30 دی ماه  می باشد.

بدین وسیله با توجه به حضور کلیه بانک های دولتی و خصوصی در این همایش، از کلیه همکاران محترم دعوت می شود؛ به منظور مشارکت و حضور مؤثر بانک شهر در این همایش و خوش نامی آن در شبکه بانکی، آثار و مقالات تحقیقاتی خود را در بازه زمانی فوق الذکر و در قالب محورهای ذیل به سایت همایش و همچنین نسخه ای از آن را به Outlook  اداره تحقیق و توسعه ذیل این مدیریت به آدرس R-D@city-bank.org (با ذکر نام همایش مذکور در عنوان پیام) ارسال نمایند:

محور اول: تعالی نظام پیشنهادها در شبکه بانکی:

- مدل ها و رویکردهای اثر بخشی نظام پیشنهادها در شبکه بانکی

- نقش نظام پیشنهادها در سرآمدی و تعالی نظام بانکی

- شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های فراروی نظام پیشنهادها

- الگوی مدیریت عملکرد در نظام پیشنهادها

- رفتار شهروندی سازمانی و اثر بخشی نظام پیشنهادها

محور دوم : مدیریت چرخه نظام پیشنهادها:

- مهندسی مجدد فرایندهای نظام پیشنهادها

- عوامل موثر در خلق و ارائه پیشنهاد توسط کارکنان

- رویکردهای موثر و نوین در بررسی و ارزیابی پیشنهادهای کارکنان

- شناسایی موانع و عوامل تسهیل گر در اجرای پیشنهاد

محور سوم: رویکردهای نوین در مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها:

- مدیریت مشارکتی و توسعه سرمایه اجتماعی( در بعد مشتریان)

- تطبیق مبانی ارزشی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها با مبانی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی

- روش‌ها و رویکردهای جدید در اجرای موثر نظام پیشنهادها

- نقش همدلی مدیران و کارکنان در بهبود بهره وری نظام پیشنهادها

 

شایان ذکر است؛ با توجه به اهمیت همایش مذکور و حضور کلیه بانک ها در آن، در صورت پذیرش مقالات همکاران محترم ، بانک به نحو شایسته از ایشان تقدیر خواهد نمود.

دانلود فایل ضمیمه : WRD197880.pdf

آمار خلاصه   بانک شهرسامانه نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0